NEDEN GERİ DÖNÜŞÜM

Tükettiğimiz ürünlerin ambalajlarını yeniden dönüşüm süreci içine kattığımızda bu ambalajların öncelikle yeniden hammadde olarak kullanılmasını sağlamaktayız.Böylece nüfus artışıyla birlikte artan tüketim hacminin doğal dengeyi bozmasını,doğadan aldıklarımızı yenediden doğaya kazandırarak bu dengesizliğin önüne geçmiş oluyoruz.Ayrıca dönüştürebilen maddelerin tekrar hammadde olrak kullanılması büyük miktarlarda enerji tasarrufuda sağlamaktadır.Geri dönüşüm sayesinde,çevre kirliliğine,hava kirliliğine ve en büyük doğal zenginliğimiz olan ağaçlarımızın yok olmasına engel oluyoruz.Bu sebeple çevremize,doğaya,ülke ekonomisine ve kendimize olan sorumluluğumuzdan dolayı geri dönüşüm projesinde hep birlikte yer almalıyız.

GERİ DÖNÜŞÜM

Cam,metal,plastik,kağıt-karton gibi değerlendirilebilir maddeler çeşitli kimyasal ve fiziksel süreçlerden geçtikten sora yeniden kullanılmak üzere hammaddeye dönüşebilir.İşte bu dönüşüm sürecine geri dönüşüm süreci denir.

Metal Ambalaj Geri Dönüşüm Şeması

GERİ DÖNÜŞÜM GELECEĞE YAPTIĞIMIZ YATIRIMDIR…